Zbycie przedsiębiorstwa jako wniesienie wkładu do spółki

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego, przedsiębiorstwo stanowi majątek zbywalny. Jednym ze sposobów zbycia przedsiębiorstwa jest wniesienie go jako wkładu do spółki. Jest to tak zwany aport, czyli wkład niepieniężny. Dokonując takiej operacji, dotychczasowy właściciel przekazuje zarządowi spółki dobra materialne, jak i niematerialne, w tym całkowite prawo do zarządzania przedsiębiorstwem.

Odpowiedzialność nabywcy

Aby realnie wycenić przedsiębiorstwo, należy wziąć pod uwagę przede wszystkim jego aktywa, jednak pasywa również nie są bez znaczenia. Metod wyceny jest wiele, a każda z nich posiada zarówno wady, jak i zalety.

Niezależnie od wybranej metody, wycena powinna być przeprowadzona w sposób jak najbardziej rzetelny. Od oszacowanej wartości przedsiębiorstwa zależy między innymi to, w jakim stopniu długi przedsiębiorstwa przechodzą na nowego właściciela. Nabywca bowiem odpowiada za zadłużenie w stopniu równym wartości przedsiębiorstwa z chwili jego nabycia.

Ciekawostką jest fakt, że w zależności od zastosowanej metody wyceny, wyniki mogą się różnić. Dokonanie obiektywnej wyceny nie jest więc takie proste, ale bardzo istotne.

Aport przedsiębiorstwa — należne podatki

Transakcje, takie jak zbycie przedsiębiorstwa, są wyłączone z opodatkowania VAT, czyli podatku od towarów i usług. Kluczowym zagadnieniem jest tutaj kontynuowanie działalności. Jakie obowiązki podatkowe posiada w związku z tym spółka, do której wniesiono aport?

Zależy to od co najmniej kilku czynników. Między innymi od tego, z jakim rodzajem spółki mamy do czynienia oraz jakie ewentualne korzyści w spółce otrzymuje dotychczasowy właściciel przedsiębiorstwa. Czynników, które mają wpływ na obowiązki podatkowe, jest znacznie więcej, dlatego należy każdy przypadek rozpatrywać indywidualnie w odniesieniu do przepisów Kodeksu Cywilnego oraz ordynacji podatkowej.

Zbycie przedsiębiorstwa – derekflak.pl

W kwestii formalności oraz należnych podatków, a także wszelkich niejasności związanych ze zbyciem przedsiębiorstwa, najlepiej zwrócić się do profesjonalistów. Doświadczona kancelaria kompleksowo obsłuży nawet skomplikowaną transakcję, a jej prawnicy przeprowadzą swoich klientów przez całe przedsięwzięcie, służąc fachową poradą na każdym jego etapie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *