Jakie powinny być przesłanki od ogłoszeniu upadłości?

Prowadzenie firmy to często spore ryzyko. Szczególnie, gdy działalność związana jest z popularną branżą. Wtedy zamiast przynosić zyski, nasze przedsiębiorstwo jest bliskie bankructwa. W niniejszym tekście wyjaśnimy ogólnie, w jakim momencie należy najlepiej dokonać czynności, którą jest ogłoszenie upadłości oraz jak przygotować odpowiedni wniosek.

Co rozumiemy przez pojęcie upadłości?

Upadłość to oczywiście nic innego jak zalecana metoda na zakończenie biznesu oraz pozbycie się rosnącego zadłużenia (tak dużego, że jako właściciele firmy, nie damy radę go sami spłacić). To wiedzą wszyscy polscy przedsiębiorcy. Jednak jest coś jeszcze, co trzeba jasno podkreślić.

Gdy mamy na myśli Ogłoszenie upadłości, na pierwszy plan wysuwa się główny cel. Mowa tutaj o zapewnieniu ochrony wierzycielom upadającego przedsiębiorstwa. Takie osoby powinny być spokojne, gdy chodzi o zabezpieczenie przed nieuzasadnionym uszczuplaniem majątku konkretnych, zadłużonych firm przez dłużników.

Procedura związana z ogłoszeniem upadłości

Co ciekawe, aby w ogóle możliwe było ogłoszenie upadłości, trzeba spełnić kilka przesłanek. Dopiero wtedy zostanie przeprowadzone odpowiednie postępowanie w tej sprawie (zawsze na wniosek dłużnika albo jednego z jego wierzycieli). Ostatecznie odczytane jest postanowienie, a dokonuje tego oczywiście sąd.

Jak mówi prawo upadłościowe, cała procedura będzie uruchomiona w chwili, gdy przedsiębiorstwo utraciło swoją zdolność finansową (przestało wypłacać pensje pracownikom, nie dotrzymuje zobowiązań w określonym terminie), a wszystkich wierzycieli jest co najmniej dwóch.

Ogłoszenie upadłości – wniosek

Kto może bezpośrednio złożyć taki wniosek? Ile czasu jest na to przeznaczone? Odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi następująco: sam przedsiębiorca (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) albo członkowie zarządu danej spółki.

A jeżeli chodzi o termin dotyczący złożenia wniosku, to wynosi on maksymalnie 30 dni. Trzeba go bezwzględnie przestrzegać, aby nie narazić się na poważne konsekwencje. Mowa tutaj chociażby o całkowitym zakazie prowadzenia biznesu oraz utracie możliwości oddłużenia byłych przedsiębiorców.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *