SEP G2 – niezbędne uprawnienia dla palaczy!

Dozór oraz eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci cieplnych to niełatwe zadanie. Dlatego, by się tym zajmować, potrzebne są odpowiednie uprawnienia mieszczące się w kategorii sep g2. Przyznać je może
Stowarzyszenie Elektryków Polskich (stąd właśnie skrót sep). Ale zanim to zrobi, najpierw należy ukończyć kurs (lub szkolenie). Tam każdy przyswoi odpowiednią wiedzę i będzie musiał zdać egzamin, dzięki któremu otrzyma uprawnienia energetyczne g2

Zakres materiału na szkoleniu

Są jednak pewne wymagania, co do uczęszczania na taki kurs przeznaczony przede wszystkim dla palaczy kotłów, ale też serwisantów, instalatorów, i monterów. Trzeba być pełnoletnim oraz mieć wykształcenie minimum podstawowe. Tylko wtedy będzie można zdobyć uprawnienia g2 i poznać, czym jest prawo energetyczne oraz jakie są podstawowe obowiązki pracowników odpowiadających za eksploatację urządzeń. Na szkoleniu zostaną także omówione przepisy BHP i pokazane odpowiednie instrukcje. Najważniejsza jest jednak wiedza z zakresu obsługi sieci cieplnych, turbin parowych, a także pomp, wentylatorów oraz dmuchaw i sprężarek. Bez niej niemożliwa jest poprawne sterowanie wspomnianymi urządzeniami. Każdy nauczy się ponadto praktycznego rozładunku węgla i paliw oraz tego, jak ma postępować z substancjami chemicznymi i przechowywać substancje toksyczne.

Uprawnienia energetyczne g2 – urządzenia

Kiedy już zda się egzamin z oceną pozytywną, to dopiero będzie można pracować z konkretnymi urządzeniami, instalacjami i sieciami. Jakimi dokładnie? Część już wymieniliśmy wyżej, ale zobaczmy, co się do nich jeszcze zalicza. Są to np. potężne kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW. Poza nimi także skomplikowane instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi (o przesyle ciepła powyżej 50 kW) oraz turbiny parowe lub wodne. Do tego jeszcze przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody (również o mocy powyżej 50 kW). To nie wszystko. Uprawnienia g2 pozwolą na obsługę wentylatorów i dmuchaw; sprężarek o mocy powyżej 20 kW oraz urządzeń do składowania, magazynowania i rozładunku paliw (mające pojemność składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg). Szerokim otworem staną przed taką osobą z uprawnieniami energetycznymi g2 również piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW i aparatura kontrolno-pomiarowa. Należy jednak pamiętać, że po pięciu latach należy odnowić sep g2. To znaczy zaktualizować uzyskane wcześniej wiadomości i powtórnie przystąpić do egzaminu przed komisją państwową.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *