Chrońmy wody

Postęp cywilizacyjny to naturalny proces towarzyszący ewolucji człowieka. Niestety w miarę rozwoju gospodarki i rozwoju ogólnocywilizacyjnego stan czystości wód na świecie ulega pogorszeniu. Zanieczyszczenie wód to coraz poważniejszy problem dlatego w tym artykule zostanie on szczegółowo omówiony wraz ze wskazaniem istoty problemu.

Prosta klasyfikacja

Naturalne zanieczyszczenia środowiska wodnego powstają gdy zostaną przekroczone normy zawartości w wodzie soli, gazów czy substancji organicznych. Do naturalnych zaliczymy też nadmierną obecność w wodzie drobnoustrojów, które uniemożliwiają korzystanie z wód i obniżają ich klasę czystości.

Do sztucznych zanieczyszczeń zakwalifikujemy te pochodzące ze ścieków komunalnych czy spływu substancji szkodliwych z terenów rolniczych. Bardzo groźne dla wód są też spływy z rozkładających się składowisk odpadów komunalnych czy wysypisk śmieci.
Biologiczne zanieczyszczenia sztuczne to te pośrednio związane z działalnością człowieka czyli bakterie, wirusy, grzyby i glony. Zanieczyszczeniami antropogenicznymi – chemicznymi są wycieki ropy naftowej, smarów czy metali ciężkich.

Groźny skutek

Zanieczyszczona substancjami chemicznymi woda staje się mętna, ułatwiony jest też w takiej wodzie proces namnażania się szkodliwych mikroorganizmów. Widocznym skutkiem jest eutrofizacja czyli proces zakwitu wody – namnażania się w niej mikroorganizmów powodujący zanieczyszczenie wód.

Wspomniane mikroorganizmy zużywają ogromne ilości tlenu w efekcie czego tworzą się w zbiornikach wodnych pustynie tlenowe – zupełny brak tlenu wodnego. W takim środowisku wymierają wszelkie żywe organizmy, rozwijają się tylko ekspansywne glony powodujące powstawanie mułu i spłycanie zbiorników wodnych.

Jak przeciwdziałać zanieczyszczeniom?

Zanieczyszczenie wód nie może być powstrzymane jednakże można starać się zmniejszyć jego zasięg i przykre skutki. Najskuteczniejszym sposobem jest działanie przez duże jednostki samorządowe i państwowe dążące do budowy oczyszczalni ścieków w każdym mieście, rozwój programu przydomowych oczyszczalni czy zabezpieczanie hałd i wysypisk przed wyciekami.

Redukcja zanieczyszczeń to nie tylko kosztowne programy, ale też proste działania podejmowane na co dzień przez każdego obywatela. Najprostszymi sposobami na dbanie o środowisko jest redukcja używanych detergentów toaletowych lub zastąpienie ich środkami naturalnymi nieinwazyjnymi dla środowiska. Ważne też jest by nie myć samochodów na ulicach czy trawnikach gdyż chemiczne środki dostają się do wód powierzchniowych powodując ich skażenie. Ekologia jest bardzo ważna i to od niej zależy jak w przyszłości będzie wyglądała Ziemia.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *