Ścieki przemysłowe i ich odbiór

Ochrona środowiska jest tematem, który w coraz większym stopniu decyduje o codziennym życiu ludzi. Dość powiedzieć, że nie jest możliwe wykonanie jakiejkolwiek większej inwestycji budowlanej bez ocenienia, czy nie przyniesie ona negatywnych skutków dla środowiska naturalnego. Z tego też powodu w urzędach administracji samorządowej zazwyczaj wyodrębnione są oddzielne działy, zajmujące się kwestiami związanymi z ochroną środowiska.

Gospodarka ściekowa jednym z problemów samorządów gminnych

Każdy samorząd gminny działający w Polsce, a trzeba tutaj przypomnieć, że jest ich w naszym kraju grubo ponad dwa tysiące, ma obowiązek realizować na swoimi terenie działania związane z gospodarką nieczystościami ciekłymi. W ich skład wchodzą zarówno ścieki pochodzące z domów i budynków użyteczności publicznej, określane mianem ścieków komunalnych, jak również ścieki pochodzące z produkcji przemysłowej.

Odbiór ścieków przemysłowych, jak również ścieków komunalnych dokonywany jest zazwyczaj za pośrednictwem sieci kanalizacji sanitarnej, która odbierając je z miejsca ich wytworzenia przesyła je następnie do oczyszczalni ścieków. Warto przy tym zauważyć, że nie każda gmina posiada własną oczyszczalnie. Budowa tego typu obiektów jest inwestycją dość kosztowną, toteż mniejsze, a przez to nieszczególnie zasobne finansowo gminy nie mogą sobie pozwolić na tego typu wydatek.

Aglomeracje ściekowe sposobem na utylizację nieczystości ciekłych

Polskie prawodawstwo z zakresu ochrony środowiska znalazło pewne rozwiązanie tego problemu. Na mocy obowiązujących przepisów jest bowiem możliwe tworzenie tzw. aglomeracji ściekowych, czyli obszarów obsługiwanych przez daną oczyszczalnię ścieków, którego granice mogą obejmować teren nawet kilku gmin.

Dzięki temu mniejsze samorządy również mają możliwość prowadzenia rozsądniej gospodarki ściekowej, obejmującej również odbiór ścieków przemysłowych. O ile bowiem odbiór ścieków bytowych z nieruchomości zamieszkałych może być prowadzony również taborem asenizacyjnym, o tyle nie sposób wyobrazić sobie takie rozwiązanie w przypadku np. zakładów produkcyjnych.

Produkcja przemysłowa dużym źródłem ścieków

W sytuacji, w której na danym terenie nie istnieje sieć kanalizacji sanitarnej w praktyce niemożliwe jest odbieranie ścieków przemysłowych, a co za tym idzie brak taki stanowi istotną barierę rozwoju gospodarczego na danym terenie.

Choć przez dziesięciolecia dostępność do sieci kanalizacyjnej na terenie Polski pozostawiała wiele do życzenia, to jednakże od momentu wejścia naszego kraju do Unii Europejskiej zrealizowano wiele inwestycji w tym zakresie, finansowanych ze środków unijnych, dzięki którym długość sieci kanalizacyjnej wielokrotnie wzrosła.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *