Godziwa przyszłość

Choroba Alzheimera z roku na rok dotyka coraz większej liczby osób, odbierając pamięć i stopniowo eliminując pacjenta z życia społecznego i towarzyskiego. Poza chorym, najbardziej na takim schorzeniu cierpią jego bliscy, którzy nie są w stanie zapewnić profesjonalnej całodobowej opieki nad coraz bardziej wymagającym członkiem rodziny. Jedynym wyjściem ku zapewnieniu choremu godziwej przyszłości jest wówczas oddanie go do placówki takiej jak dom opieki alzheimer.

Domy opieki alzheimer warszawa – specyfika placówek

Warszawa jako największe miasto kraju i jego stolica ma także największą liczbę placówek opiekuńczych oferujących kuratelę nad chorymi na alzheimera. Liczbę placówek typu Domy opieki warszawa i okolice szacuje się na 24 ośrodki o różnej wielkości i jakości usług. Najwięcej z nich znajduje się na południowych wschodzie miasta stołecznego, gdzie większa ilość lasów i mniej gęsta zabudowa tworzą ku temu odpowiednie warunki medyczne i społeczne. Specyfika placówek jest różna, istnieją bowiem ośrodki medyczno-opiekuńcze gdzie można zasięgnąć konsultacji lekarskich w sprawie chorego oraz poddać hospitalizacji osoby na skraju życia, oraz ośrodki czysto opiekuńcze gdzie nie prowadzi się zabiegów medycznych a jedynie otacza chorych opieką i tworzy dla nich miejsce spokojnej egzystencji.

Istotny podział ma miejsce również na fundamencie własności poszczególnych ośrodków. Spora część domów opieki, szczególnie w samej Warszawie to bowiem placówki państwowe, których pracę reguluje Ustawa o Pomocy Społecznej. Takie placówki są zazwyczaj tańsze, jednak jakość życia chorych seniorów tamże jest ograniczona do zaspokajania podstawowych potrzeb i wciąż nie jest najwyższa. W kontrze do placówek publicznych istnieją również prywatne domy opieki, posiadające droższe opłaty miesięczne jednak zapewniające seniorowi całodobową profesjonalną opiekę, własny pokój czy zajęcia rekreacyjne.

Różnice cenowe, czyli domy opieki alzheimer i ich koszty

Wraz z rosnącą inflacją rosną również koszty opieki chorych na alzheimera. Najniższą kategorię cenową stanowią ośrodki opieki publicznej, domy pomocy oraz medyczne ośrodki opieki nad chorymi. Koszty utrzymania w nich chorego wahają się najczęściej między 2,5 do 4,5 tysiąca złotych. Nadchodząca zima i wzrost cen ogrzewania może te ceny dodatkowo podwyższyć, jednak na razie wartości opłat miesięcznych do 4,5 tysiąca złotych utrzymują się.

Koszty oddania chorego na alzheimera do placówki prywatnej od lat są kilkukrotnie wyższe niż opieka publiczna. Za miesięczny pobyt członka rodziny w ośrodku typu domy opieki alzheimer warszawa zapłacimy około 14 tysięcy złotych zaś w ośrodkach na obrzeżach miasta 9-10 tysięcy. Analogicznie do ośrodków publicznych ceny te mogą pod koniec obecnego roku wzrosnąć. Przed oddaniem chorego do niepublicznej placówki, warto więc przeliczyć koszty opieki tak by nie mieć potem problemu z wywiązaniem się z opłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *