Upadłość konsumencka – czym jest i kogo dotyczy?

Przyjęta już 11 lat temu upadłość konsumencka osób fizycznych, jest wygodnym narzędziem chroniącym osoby, które nie mogą spłacić swoich dotychczasowych i niezawinionych zobowiązań. Upadłość ta działa na podobnych zasadach co w przypadku przedsiębiorstw, ale dotyczy tylko i wyłącznie osób fizycznych.

Dług a upadłość – kiedy czas na postępowanie?

O ogłoszenie upadłości konsumenckiej osób fizycznych, można wnioskować tylko w pewnych warunkach.

Jednym z takich uwarunkowań jest czas. Upadłość konsumencka warszawa ogłaszana jest dopiero w przypadku długów, których opóźnienie w spłacie przekracza 3 miesiące. Poza tym skorzystanie z możliwości, jakie daje upadłość, nie zawsze jest jedynym rozsądnym rozwiązaniem. Czasami wystarczy po prostu zoptymalizować swój domowy budżet, by powoli uzgodnić z wierzycielem termin spłaty.

Kilka słów o spłacie

Upadłość konsumencka nie jest umorzeniem długów!

W polskich realiach prawnych, upadłość konsumencka warszawa wiąże się z ochroną przed wierzycielami, ale i tak przynajmniej część wspomnianych długów będzie musiała zostać spłacona majątkiem dłużnika. Tym samym wyłoniony zostaje syndyk, który następnie licytuje masę upadłościową (dłużnik musi we wniosku określić swój majątek) i przekaże uzyskane pieniądze na spłatę długu w proporcjonalny sposób. Co ważne – nie wszystkie składniki majątku mogą być zlicytowane. Niektórych z nich nie można sprzedać, ani w jakikolwiek inny sposób upłynnić, dlatego nie wchodzą one do licytowanej przez syndyka masy upadłościowej.

Kto dostaje pieniądze?

Upadłość konsumencka osób fizycznych nie zapewnia wszystkim dłużnikom spłaty długu!

W przypadku takich postępowań jak upadłość konsumencka kancelaria warszawa przekaże środki poszczególnym Wierzycielom, ale tylko w określonej kolejności. Na początku swoje pieniądze odzyskają banki i Skarb Państwa (ewentualnie ZUS i inne podmioty). Dopiero potem można oddawać środki reszcie dłużników

Podsumowanie

W przypadku takich postępowań jak upadłość konsumencka kancelaria warszawa wyłania syndyka, który ułatwi przeprowadzenie wszystkich niezbędnych czynności formalnych. Należy jednak pamiętać, że takie zachowanie podważa wiarygodność dłużnika i uniemożliwia późniejsze zaciągnięcie kolejnych zobowiązań. Niemniej w przypadku upadłości konsumenckiej osób fizycznych, chroniony jest sam dłużnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *