Stan środowiska – skąd czerpać informacje?

Środowisko naturalne ostatnimi czasy znalazło się pod lupą opinii publicznej. Wszechobecny smog, który utrudnia nam normalne funkcjonowanie na co dzień, zaostrzone przepisy dotyczące segregacji śmieci oraz inne czynniki, sprawiają, że chcemy wiedzieć więcej o stanie naszego otoczenia.

Gdzie szukać informacji o stanie środowiska?
W Polsce od wielu lat działają instytucje, które zajmują się badaniem środowiska naturalnego. Badania tego typu przeprowadza laboratorium badawcze z Katowic, którego ofertę znaleźć można pod adresem http://www.obiks.pl. Działalność Ośrodka rozpoczęła się w 1958 roku i to m.in. dzięki niemu możemy analizować zmiany, jakie zachodzą w naszym otoczeniu.

Zakres działalności laboratorium to przede wszystkim badanie stanu wód i gleb, które pozwalają ocenić poziom zanieczyszczeń spowodowanych przez ośrodki przemysłowe. Badania wód dotyczą tych przeznaczonych do spożycia, powierzchniowych, podziemnych i leczniczych. Laboratorium ma również możliwość określenia czy woda na terenie danego kąpieliska nadaje się do rekreacji, czy też nie.

Smog – wróg czystego powietrza

W miastach najczęstszym problemem ostatnich lat okazuje się smog, który na długie tygodnie powoduje zamglenie i utrudnia swobodne oddychanie. Laboratorium typu http://www.obiks.pl kontroluje sytuację i podaje do wiadomości m.in. informacje o wysokości zanieczyszczenia i składzie chmury pyłów, unoszącej się nad miastem.

To dzięki działalności tego typu zwiększa się świadomość mieszkańców dużych ośrodków aglomeracyjnych i rośnie w nich potrzeba podjęcia działań, mających na celu oczyszczenie atmosfery z nagromadzonych gazów.

Hałas i jego wpływ na nasze życie

Kolejnym z problemów współczesnego miasta jest wysokie natężenie hałasu. Wielu z mieszkańców wciąż jeszcze nie zdaje sobie sprawy, jak dużo dźwięków generuje jego styl życia i jak duży ma to wpływ na środowisko oraz na jego zdrowie. Korzystając z badań, przeprowadzanych m.in. przez laboratoria badawcze, możemy zbadać i zmodyfikować linie produkcyjne oraz zmniejszyć natężenie ruchu w niektórych częściach miasta, aby zredukować poziom hałasu. Zmniejszenie poziomu szumu ma pozytywny wpływ na wygodę życia mieszkańców oraz na faunę i florę w okolicy.

Działalność ośrodków badawczych jest źródłem informacji o stanie naszego środowiska. Dzięki prowadzonym badaniom możemy podjąć działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu na ziemię oraz zaplanować ekologiczne rozwiązania, które – miejmy nadzieję – pozwolą kolejnym pokoleniom na spokojniejsze życie.