Postępowanie upadłościowe – jak przeprowadzić je prawidłowo?

Upadłość konsumencka jest pojęciem, które zna większość osób. Nie wszyscy jednak wiedzą jak przeprowadzić postępowanie upadłościowe. O czym trzeba pamiętać składając wniosek o upadłość?

Upadłość konsumencka – dla kogo jest przeznaczona?

Upadłość konsumencka to szansa na nowe życie bez długów dla osób fizycznych. Trzeba pamiętać, że z tego rozwiązania mogą skorzystać wyłącznie osoby, które nie prowadzą działalności gospodarczej oraz nie są udziałowcami w spółce.

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe, które ma na celu uwolnienie konsumenta od długów, ale jednocześnie zaspokojenie wierzycieli w jak największym stopniu.

Postępowanie upadłościowe może rozpocząć każda osoba fizyczna, której zobowiązania są przeterminowane co najmniej o trzy pełne okresy płatności.

Jak złożyć wniosek o upadłość konsumencką? Postępowanie upadłościowe należy rozpocząć od wypełnienia wniosku, który będzie podstawą dla sądu.

Dokładne wypełnienie wniosku jest niezmiernie ważne, gdyż to na jego podstawie sąd będzie podejmował decyzję o zaspokojeniu wierzycieli oraz zmniejszeniu lub całkowitym anulowaniu zadłużenia.

We wniosku należy podać wysokość swoich zadłużeń wraz z umowami, które to potwierdzą. Ważne jest również, by dłużnik podał również zadłużenia, z którymi się nie zgadza. Do wniosku należy dołączyć dowody płatności oraz zawarte ugody.

Kolejnym elementem wniosku jest majątek oraz zobowiązani dłużnika. Należy wyszczególnić posiadane ruchomości, jak i nieruchomości. Dokładnie należy opisać miesięczne wydatki na życie. Należy również pamiętać, że w wydatkach należy uwzględnić koszty utrzymania osób małoletnich, które wychowuje dłużnik.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *