Jak można dokonać przekształcenia firmy?

Jednoosobowe firmy z potencjałem do rozwoju coraz częściej przechodzą proces przekształcenia w spółkę. Wielu przedsiębiorców dostrzega płynące z tego korzyści, więc chętnie decydują się na ten krok. Na czym polega Przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej i jak tego dokonać? Podpowiadamy!

Jednoosobowa działalność czy spółka?

Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej to obecnie jedna z najbardziej popularnych form. Ponieważ to łatwo dostępne rozwiązanie, to coraz więcej osób prywatnych decyduje się na nie. Ludzie chcą sami decydować o swoich możliwościach zarobkowych i nie mieć nad sobą szefa. Drobni przedsiębiorcy mogą liczyć na niższe podatki i szereg udogodnień, który ma ich zachęcić do podjęcia się prowadzenia biznesu. Rejestracja firmy trwa kilka minut, może nastąpić zarówno przez Internet, jak i stacjonarnie w urzędzie. Gdy firma zaczyna się rozwijać i przynosić zyski, pojawia się dodatkowa praca i np. potrzeba zatrudnienia pracowników, wielu przedsiębiorców zaczyna rozważać, czy nie lepiej działać jako spółka prawa handlowego, np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Co to jest zdolność przekształceniowa?

O możliwości przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę mówi Kodeks Spółek Handlowych. Przepisy kodeksowe wskazują na tzw. właściwe przekształcenie, ponieważ alternatywą jest przeniesienie działalności do istniejącej już spółki. W wyniku przekształcenia następuje sukcesja praw i obowiązków przedsiębiorcy na spółkę. Podmiot, który chce się przekształcić musi legitymować się tzw. zdolnością przekształceniową. Wynika ona z faktu, że dana osoba fizyczna wykonuje działalność we własnym imieniu i w sposób ciągły. Zdolności przekształceniowej nie ma zatem np. osoba prowadząca działalność nieewidencjonowaną.

Jak odbywa się przekształcenie w spółkę prawa handlowego?

Zgodnie z art. 584[4] Kodeksu Spółek Handlowych przekształcenie firmy w spółkę odbywa się etapowo i musi polegać na: sporządzeniu planu przekształcenia przedsiębiorcy wraz z załącznikami oraz opinią biegłego rewidenta. Następnie następuje złożenie oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy. Dochodzi też do powołania członków organów spółki, zawarcia umowy spółki albo podpisania statutu spółki przekształconej. Na koniec dokonuje się wpisu w rejestrze spółki przekształconej w KRS-ie. Jest to równoznaczne z faktem, że następuje wykreślenie przedsiębiorcy z CEIDG.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *