Szkolenie bhp online – bezpiecznie po nowemu

Każda wykonywana praca niesie ze sobą ryzyko wypadku. Z tego powodu przed rozpoczęciem konkretnego zajęcia większość z nas przechodzi obowiązkowe szkolenia bhp. Ponieważ obecnie czas to pieniądz – coraz bardziej popularne są szkolenia bhp online.

Dlaczego szkolenia bhp są tak ważne?

Szkolenia bhp są zawsze obowiązkowe dla każdego pracownika, który dopiero zaczyna pracę w wybranej firmie. Zgodnie z Kodeksem Pracy istnieje w Polsce konieczność organizacji takich szkoleń pracodawcom, niezależnie od tego, ilu pracowników u siebie zatrudniają. Pracodawca nie tylko ma obowiązek zorganizować szkolenia bhp, ale też zawsze brać w nich udział. Wtedy jednak program szkolenia obejmuje kwestie związane z organizacją stanowisk pracy dla pracowników, zgodnie z zasadami bhp. Szkolenia bhp, w tym bhp online, są niezbędne dla każdego pracownika i pracodawcy. Dla tych pierwszych, szkolenia są źródłem cennych informacji dotyczących bezpieczeństwa w codziennej pracy. Dla pracodawców – szkolenia dostarczają wiadomości na temat zmian w przepisach i są przypomnieniem oraz utrwaleniem Kodeksu Pracy. Szkolenia z zasady dzieli się na:
– wstępne (przeprowadzane przed dopuszczeniem pracownika do pracy na konkretnym stanowisku)
– szkolenia okresowe.

Jak przebiega szkolenie bhp online i tradycyjne?

Podczas szkolenia bhp online i tradycyjnego, w dzisiejszych czasach najwięcej mówi się na temat ryzyka zawodowego. Nie każdy zdaje sobie sprawę z jego istnienia w każdym zawodzie. Jest to prawdopodobieństwo powstania zdarzeń niebezpiecznych, które spowodować mogą wypadek lub doprowadzić pracownika do choroby, którą nazywa się zawodową. Na te problemy, kładziony jest bardzo duży nacisk. Wynika to z prawnych regulacji Unii Europejskiej oraz przepisów rodzimego prawa. Należy mieć tę wiedzę, że szkolenie z zakresu bhp leży zawsze w gestii pracodawcy. To on ponosi koszty związane z organizacją szkolenia tradycyjnego, czy online. Jego obowiązkiem jest także zapewnienie pracownikowi możliwości przeszkolenia w czasie pracy. Jest to jedyne szkolenie, które całkowicie wlicza się do czasu pracy. Nawet, jeżeli pracownik odbywa szkolenie bhp online po swojej zmianie, pracodawca powinien czas trwania wliczyć do pensum, jako świadczenie pracy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *