Jak zostać instruktorem spadochronowym.

Jeżeli posiadasz już ukończony kurs spadochronowy i otrzymałeś kwalifikację skoczka typu B z aktualnymi uprawnieniami wyszkolenia klasy D, możesz zostać instruktorem. Teraz ty będziesz szkolił kursantów przychodzących na zajęcia i zarażał ich pasją do podniebnych skoków. Jednak, by w pełni cieszyć się zawodem musisz przejść szereg odpowiednich szkoleń.

Jak wygląda szkolenie na instruktora INS?

Szkolenie jak każde inne obejmuje część teoretyczną i praktyczną. Część teoretyczna to około 50 godzin spotkań oraz ćwiczeń stacjonarnych z przedmiotów takich jak: pedagogika, psychologia, prawo lotnicze, pierwsza pomoc czy łączność radiowa. Wszystkie te dziedziny są bardzo istotne, aby móc w pełni cieszyć się uprawnieniami instruktora. Część praktyczna liczy około 30 godzin zajęć obejmujących organizację skoków, czynności wykonywane na pokładzie oraz czynności odpowiedzialne za kierowanie skokami i używania lotniskowej stacji.

Egzamin na instruktora spadochronowego.

Jeśli ukończyliśmy kurs spadochronowy i jesteśmy po zakończeniu szkolenia, przychodzi czas na egzamin końcowy.Aby pozytywnie go ukończyć, należy wykazać się przed obliczem komisji egzaminacyjnej odpowiednią wiedzą oraz praktyką by samodzielnie móc uczyć innych. Po zaliczeniu egzaminu czeka nas jeszcze przejście tak zwanej nadzorowanej praktyki, by móc uzyskać wymarzone uprawnienia.

Uprawnienia typu Tandem.

Tego typu uprawnienia są skierowane dla osób po kursie spadochronowym typu B posiadających uprawnienia D. Osoba ta ponad to musi mieć oddane 1000 skoków oraz posiadać odpowiedni wiek stanowiący 21 lat. Uprawnienia typu Tandem otrzymuje się również po przejściu specjalnego szkolenia i zaliczeniu egzaminu.

Uprawnienia typu INS ( AFF).

Skoczek chcący uzyskać tego typu uprawnienia musi spełniać następujące kryteria którymi są: posiadanie świadectwa skoczka typu B z aktualnymi uprawnieniami instruktora INS lub INS SL, ponad to powinien mieć zaliczone 1000 skoków swobodnego spadania w czasie łącznym około 8 godzin. Następnie po przejściu szkolenia teoretycznego i praktycznego może przystąpić do egzaminu końcowego. Pozytywny wynik egzaminu uprawnia do wydania szkolonemu uprawnień instruktora typu INS – AFF, które zostają wpisane w jego świadectwo kwalifikacyjne.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z PL Strefy.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *