Czy przetwarzanie odpadów ma sens ekonomiczny i ekologiczny?

Przetwarzanie odpadów to nie tylko czynność mająca zmniejszyć ilość śmieci na wysypiskach, ale też ważna gałąź gospodarki. Zasoby na Ziemi są ograniczone. Dlatego trzeba odzyskiwać te, które można ponownie przetworzyć. W wielu przypadkach udaje się to wykonać bardzo skutecznie. Jednak aby zakład przetwarzania odpadów był efektywny, konieczna jest wysoka jakość segregowanych odpadków.

Sens ekonomiczny przetwarzania odpadków

Ekonomia opiera się na zasadzie ograniczonych zasobów. Z tego samego powodu surowce na rynkach mają wahania cenowe. Co więcej, każdy ekonomista zdaje sobie sprawę, ze nieodnawialne surowce kiedyś się skończą. Rozwiązaniem jest pozyskiwanie tych, które można ponownie przetworzyć. W wielu wypadkach ponowne użycie raz wykorzystanego surowca wiąże się z niższym kosztem jednostkowym niż produkcja z nowego surowca. Dotyczy to na przykład butelek szklanych, które nie dosyć, że przed przetworzeniem mogą być użyte kilkukrotnie, to po tym czasie mogą zostać przetopione w hucie. Dzięki temu koszt opakowania produktu rozłoży się na kilka sprzedanych produktów. W Polsce system kaucyjny jest niezbyt efektywny, ale nawet przy pozyskaniu szkła z poprawni posegregowanych odpadków możliwe jest uzyskanie zysku ekonomicznego. Coraz więcej ludzi rozpatruje szkło jako alternatywę dla plastiku.

Ekologiczne uzasadnienie pozyskiwania i przetwarzania surowców wtórnych

Nawet przedszkolak wie, że nadmierne zużycie plastiku szkodzi planecie. Po pierwsze plastik i jest surowcem w wielu przypadkach jednorazowego użytku – nie da się go przetworzyć. W innym przypadku Zakład przetwarzania odpadów jest w stanie stworzyć funkcjonalne tworzywo z plastikowych opakowań. Dlatego aby nie niszczyć zasobów naturalnych Ziemi lepiej przetworzyć raz już wykorzystane surowce. Analogiczne wygląda sytuacja, gdy chodzi o papier. Papiernie wykorzystujące makulaturę zużywają mniej surowca – czyli ścina się mniej drzew.

Dlaczego odpowiednia segregacja odpadów ma znaczenie dla pracy wykonywanej przez zakład przetwarzania odpadów?

Zanieczyszczone odpady nie mogą zostać przetworzone. Dlatego tak ważnym jest, aby do pojemników na plastik nie wkładać papieru i odwrotnie. O ile w hucie szkła elementy papierowe się wypalą, o tyle w papierni elementy szklane spowolnią pracę i mogą zniszczyć maszyny. To na pierwszym kroku, producent odpadów powinien odpowiedzialnie podejść do ich segregacji. Dzięki temu zakłady przetwarzania odpadów będą szybko i efektywnie dbać o ograniczone surowce występujące na świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *