Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego – czym się zajmuje?

Zakład przetwórstwa warzyw i owoców zajmuje się, jak sama nazwa wskazuje, przetwarzaniem owoców i warzyw w sposób pierwotny lub pogłębiony. Aby prowadzić taką działalność, należy spełnić szereg warunków stawianych przez prawo. Na czym może polegać działalność takiego zakładu?

Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego – czym się zajmuje

Przedmiotem działalności zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego jest przerób owoców i warzyw – na soki, napoje i nektary, konfitury, marmolady, konserwy, marynaty, mrożonki, ale i na miody pitne oraz wina. Rodzaj produktów uzależniony jest przede wszystkim od pory roku – produkcję określonych przetworów prowadzi się wtedy, gdy jest sezon na dane owoce czy warzywa. Jest jednak również szereg produktów, które wytwarza się niezależnie od pory roku. Dotyczy do chociażby mrożonek i suszy.

Jak otworzyć zakład przetwórstwa owocowo warzywnego?

W celu otwarcia i prowadzenia zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego należy spełnić szereg warunków, zarówno prawnych, jak i sanitarno-higienicznych. Po pierwsze należy działalność zgłosić wojewódzkiemu inspektorowi jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Właściwość inspektora określa się ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zgłaszającego. Tego zgłoszenia należy dokonać najpóźniej dzień przed rozpoczęciem działalności.

Obowiązek wspomnianego zgłoszenia nie dotyczy rolników i przedsiębiorców wyrabiających wino z winogron pozyskanych z upraw winorośli znajdujących się na terytorium Polski, jak również prowadzonej już działalności gospodarczej w zakresie detalicznego handlu artykułami rolno-spożywczymi.

Nowo powstający zakład przetwórstwa owocowo warzywnego podlega także rejestracji oraz zatwierdzenia w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie żywności i żywienia – organem rejestracyjnym jest w tym przypadku państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Po zatwierdzeniu bądź ewentualnie warunkowym zatwierdzeniu przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Wniosek ten należy złożyć najpóźniej na 14 dni przed rozpoczęciem działalności.

Jeżeli zaś zakład prowadzić będzie tylko obrót owocami i warzywami, należy poinformować o tym wojewódzkiego inspektora jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania lub siedzibę zakładu.

Prowadzenie zakładu przetwórstwa owocowo warzywnego – forma prawna

Zakład przetwórstwa owocowo warzywnego można prowadzić w każdej formie oprócz spółki partnerskiej. W grę wchodzi więc założenie jednoosobowej działalności gospodarczej, spółki cywilnej, działalności nierejestrowanej, spółki jawnej, z o.o., akcyjnej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *