Termin wystawienia faktury uproszczonej

Faktura uproszczona różni się od faktury tradycyjnej ilością informacji. Jednak podatnicy mogą stosować je zamiennie w sytuacji, gdy kwota za usługę bądź produkt nie przekroczy 450 złotych lub 100 euro. W tym artykule wyjaśnione zostanie, czym jest faktura uproszczona oraz co musi zawierać.

Faktura uproszczona – co to jest i kiedy można ją wystawić?

Faktura uproszczona to dokument, który można wystawić na kwotę maksymalnie 450 złotych brutto bądź na kwotę 100 euro brutto. Jest to dokument, który może być stworzony zarówno przez podatnika czynnego, jak i biernego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że elementy faktury uproszczonej umożliwiają określenie kwoty oraz stawki podatków. Co więcej, opisywany rodzaj dokumentu może być zastąpiony fakturą tradycyjną.

Faktura uproszczona wzór – jakie dane trzeba uzupełnić?

Faktura uproszczona musi zawierać kilka podstawowych elementów, aby spełniała kryteria. Mowa tutaj o dacie wystawienia faktury i jej numerze oraz o dacie sprzedaży. Co więcej, dokument musi zawierać dane sprzedawcy i nabywcy usługi oraz produktu (w tym numery NIP), nazwę towaru lub usługi. Ostatnimi elementami faktury uproszczonej są kwota rabatów (jeżeli wystąpiły) oraz kwota należności za produkt bądź usługę ogółem. Warto również podkreślić, że przy wystawianiu faktur trzeba pamiętać o różnicy między kwotą netto (nie uwzględnia podatku) i brutto (uwzględnia podatek).

Termin wystawienia faktury uproszczonej

Bardzo ważną kwestią w przypadku wystawiania faktur jest pilnowanie terminu. Jeśli chodzi o fakturę uproszczoną to termin jej wystawienia jest podobny do tradycyjnej faktury VAT. Trzeba ją wystawić do piętnastego dnia każdego miesiąca. Korekty faktur uproszczonych również nie różnią się niczym od tych standardowych. Należy pilnować dat związanych z wystawianiem faktur, ponieważ w podatkach terminy są niezwykle ważne.

Ich niedotrzymanie grozi surowymi karami finansowymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *