Obowiązek szkoleń BHP dla pracowników biurowych i administracyjnych

Kodeks pracy wręcz nakazuje pracodawcy zorganizowanie i opłacenie szkoleń BHP dla swoich pracowników. Takiemu szkoleniu muszą być poddani zarówno pracownicy produkcyjni, magazynowi, jak i administracyjno biurowi. Jeśli chodzi o tych ostatnich to grupa ta wlicza w swoje szeregi również pracowników pracujących przed monitorami komputerów, pracowników szkolnych, medycznych, laboratoryjnych oraz wszystkich pracowników, których praca niesie ze sobą czynnik zagrożenia zdrowia, a pracują oni w warunkach biurowych.

Szkolenie BHP dla pracowników biurowych

Pierwsze szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, powinno odbyć się jeszcze przed rozpoczęciem pracy. Jednak coraz częściej preferuje się, że szkoli się ich w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Takie szkolenie obejmuje dwa etapy, w których uczy się wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. W pierwszym etapie przybliżony jest instruktaż ogólny, a w drugim instruktaż stanowiskowy. W pierwszym przypadku pracownicy zostają zapoznani z ogólnymi warunkami pracy, jej bezpieczeństwem i higieną. Część ta trwa około 3 godzin lekcyjnych i informuje także o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie bhp dla pracowników biurowych to także etap drugi, który obejmuje instruktaż stanowiskowy. Ta część trwa około 2 godzin lekcyjnych i najczęściej odbywa się na stanowisku pracy. Ma za zadanie wskazać wszelkie możliwe zagrożenia w danym miejscu pracy oraz uczy, jak im przeciwdziałać i jak zachować się, gdy wydarzy się niespodziewane zdarzenie.

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych

Szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno biurowych przeprowadzane jest co sześć lat. Ma ono głównie na celu uaktualnienie posiadanej przez pracowników wiedzy. W ciągu sześciu lat różnego rodzaju rozwiązania technologiczne zostały unowocześnione i to również musi być zakomunikowane pracownikom biurowym. Czas trwania szkolenia okresowego dla pracowników administracyjno biurowych wynosi tylko 2 godziny lekcyjne.

Co zawiera cena szkoleń BHP?

Szkolenie BHP dla pracowników administracyjno-biurowych, tak samo jak dla innych pracowników danej firmy, opłaca pracodawca i to on organizuje warunki, w których dane szkolenie ma się odbyć. Cena każdego szkolenia zawiera konsultacje z wykwalifikowanymi szkoleniowcami, otrzymanie certyfikatu ukończenia takiego kursu, możliwość zdania egzaminu z wiedzy otrzymanej w trakcie kursu, pomoc techniczną oraz zapoznanie się z oceną ryzyka zawodowego na danym stanowisku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *