Lokale do wynajęcia – umowy najmu

Umowy najmu lokali do wynajęcia regulowane są przepisami Kodeksu Cywilnego. To one określają, jakie dokładnie elementy muszą znaleźć się w każdej umowie. W internecie znajduje się wiele wzorów umów, warto jednak przed podpisaniem dokładnie ją przemyśleć. Powinna ona chronić interesy zarówno wynajmującego, jak i najemcy.

Umowa najmu – co powinna obowiązkowo zawierać?

Lokale do wynajęcia są poszukiwane przez wielu przedsiębiorców, jeśli już znajdą lokal w dobrej lokalizacji, najlepiej po remoncie chcą jak najszybciej podpisać umowę najmu. Obowiązkowo musi ona zawierać miejsce i datę jej zawarcia oraz określać dokładnie strony umowy wraz z danymi osobowymi. Oczywiście najważniejsza kwestia to wskazanie przedmiotu umowy, czyli lokalu. Oprócz adresu lokalu do wynajęcia powinien w niej znajdować się opis np. powierzchnia. Oczywiście nie może zabraknąć informacji o wysokości czynszu za lokal, terminie spłaty, w gotówce czy na konto bankowe oraz ewentualne inne opłaty. Czasem w czynszu są już wliczone jakieś media, np. ogrzewanie miejskie, jednak zazwyczaj są to dodatkowe obciążenia finansowe najemcy. Kodeks Cywilny wskazuję, iż należy ująć prawa i obowiązki stron umowy, czas jej trwania oraz ewentualne warunki jej wypowiedzenia. Pod tymi wszystkimi informacjami nie może zabraknąć czytelnych podpisów obu stron.

Umowa najmu – dodatkowe ustalenia

Wynajmujący posiadając lokale do wynajęcia z pewnością chce się zabezpieczyć przed ich zniszczeniem. Dlatego też często nalega, by w umowie najmu znajdywał się obowiązek wpłacenia kaucji przez przyszłego najemcę. Zdarza się także, że lokal musi zostać odświeżony lub w inny sposób przygotowany przez najemcę pod swoją działalność gospodarczą. Ważne, by umowa przewidywała takie prace, nakłady finansowe ponoszone przez najemcę oraz sposób ich rozliczania.

Umowa najmu – protokół odbioru

Umowa najmu obejmuje nie tylko sam lokal, ale także jego wyposażenie. Wynajmujący zabezpiecza się kaucją, a jak ma się zabezpieczyć wynajmujący? Najlepiej przed podpisaniem umowy spisać szczegółowy protokół odbioru wraz z aktualnymi zdjęciami. Najemca uniknie wtedy ewentualnych oskarżeń, że coś zniszczył, czy też ukradł. Taki protokół powinien być podpisany przez obie strony. Zgodnie z Kodeksem Cywilnym to na najemcy spoczywa obowiązek bieżącego ponoszenia kosztów napraw i konserwacji w lokalu. Warto jednak przed podpisaniem umowy zapoznać się dokładnie z wszelkimi usterkami.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *