Jakie uprawnienie potrzebuje elektryk?

Ukończenie szkoły, która kształtuje w określonym zawodzie i zdanie egzaminów zawodowych nie zawsze jest wystarczającym potwierdzeniem kwalifikacji. Od osób chcących pracować w takim zawodzie jak chociażby elektryk oczekuje się posiadania nie tylko doświadczenia czy wiedzy, ale też stosownych uprawnień. Jednym z takich istotnych dokumentów, które powinien posiadać każdy elektryk jest uprawnienie SEP.

Do czego potrzebne elektrykowi uprawnienia sepowskie?

Uprawnienia SEP to nic innego jak świadectwo kwalifikacyjne wydawane przez Stowarzyszenie Energetyków Polskich (SEP), które uprawnia do pracy przy urządzeniach do 1kV i ponad 1 kV. Aby zdobyć takie świadectwo konieczne jest podejście do egzaminu przed komisją egzaminacyjną SEP i otrzymanie wyniku pozytywnego. Posiadając już uprawnienia sepowskie można wykonywać czynności związane z obsługą urządzeń elektrycznych, ich montażu, konserwacji, remontu oraz przeglądów. Oprócz tego uprawnienia te dzielą się na dwie części: eksploatacja i dozór. Jeżeli chodzi o eksploatacje to uprawnienie upoważniają do wykonywania czynności wymienionych wyżej, natomiast w przypadku dozoru, osoba taka jest odpowiedzialna też za bezpieczeństwo i higienę pracy. Pracownik zajmujący się dozorem musi pilnować wykonywania pracy zgodnie z zasadami BHP oraz umieć właściwie zareagować w sytuacjach od niego niezależnych. Dopuszczenie pracownika do pracy przy urządzeniach, sieciach lub instalacjach elektrycznych, który nie posiada uprawnień jest naruszeniem przepisów i grozi karą grzywny.

Jakie trzeba spełniać warunki, żeby otrzymać uprawnienia?

Jedynym najważniejszym i niepodważalnym warunkiem jest mieć skończone 18 lat. Aby otrzymać uprawnienia sepowskie nie trzeba jednak mieć ukończonej szkoły o konkretnym profilu. Właściwie wystarczy wykształcenie podstawowe. Wszystko pozostałe wynika już tylko od indywidualnych potrzeb i potrzeb związanych ze stanowiskiem pracy. Należy jednak pamiętać, że uprawnienia sep otrzymuje się na 5 lat a po tym okresie trzeba je wznowić.

Jak przygotować się do egzaminu?

Wiele ośrodków szkoleniowych oferuje możliwość odbycia kursu, który pomoże zdobyć odpowiednią wiedzę niezbędną do zdania egzaminu państwowego. Nie ma jednak konieczności odbycia takiego kursu, jeżeli posiada się wystarczającą wiedzę. Oprócz uprawnień z kategorii G1 (uprawnienia elektryczne) jest też możliwość zdobycia uprawnień G2 (uprawnienia cieplne) i G3 (uprawnienia

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *